NA PRAKTYKI W IRLANDII

W dniach od 09 do 23 lutego 2015 będzie trwał nabór na czterotygodniowe praktyki zagraniczne w Irlandii w ramach programu finansowanego przez Erasmus+ „Praktyki zagraniczne drogą do kariery na europejskim rynku pracy”. Należy podkreślić, że udział w programie nie pociąga za sobą żadnych kosztów ze strony uczestników. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie będą więc miały sfinansowany przejazd do Irlandii, wyżywienie, zakwaterowanie, udział w praktykach zawodowych w firmach irlandzkich, kurs doskonalący znajomość języka angielskiego oraz program kulturalny w postaci wycieczek oraz (dla chętnych) warsztatów tańca irlandzkiego. Ponadto każdy uczestnik otrzyma przed wyjazdem kieszonkowe. Przewidywany termin wyjazdu to październik 2015.
W toku postępowania rekrutacyjnego wyłonionych zostanie łącznie 25 uczniów, z następującym podziałem według nauczanych kierunków:
– 11 z kierunku informatyk,
– 3 z kierunku technik pojazdów samochodowych,
– 4 z kierunku mechanik obróbki skrawaniem
– 3 z kierunku elektryk
– 4 z kierunku mechatronik.
Rekrutacja odbywać się będzie na podstawie zgłoszeń zawierających następujące dane:
– średnia ocen z przedmiotów w kształceniu zawodowym teoretycznym oraz praktycznym na koniec pierwszego semestru w roku szkolnym 2014/2015 (do pobrania wykaz przedmiotów dla każdego kierunku),
– średnia ocen z języka angielskiego i języka angielskiego zawodowego (jeśli dotyczy) na koniec pierwszego semestru w roku szkolnym 2014/2015,
– ocena z zachowania na koniec pierwszego semestru w roku szkolnym 2014/2015,
– informacja o udziale w olimpiadach i konkursach przedmiotowych na poziomie regionalnym i ogólnopolskim
– średni miesięcznym dochód netto na jedną osobę w rodzinie za okres od 1 listopada 2014 do 31 stycznia 2015.

Formularz zgłoszeniowy, wykaz przedmiotów w kształceniu zawodowym teoretycznym oraz praktycznym oraz regulamin rekrutacji są do pobrania na stronie projektu.

Formularze zgłoszeniowe są ponadto do odebrania w sekretariacie szkoły.
Wypełnione formularze z własnoręcznym podpisem, podpisem rodzica lub obojga rodziców (w przypadku, gdy kandydat do października 2015 nie będzie miał ukończonych 18 lat) oraz podpisem wychowawcy proszę składać w nieprzekraczalnym terminie 23 lutego 2015 u p. Mariusza Bonk.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *