W dniach od 1 do 15 października 2019 będzie trwał nabór na czterotygodniowe praktyki zagraniczne w Irlandii w ramach programu finansowanego przez Erasmus+ „Praktyki zagraniczne szansą na sukces na europejskim rynku pracy”. Należy podkreślić, że udział w programie nie pociąga za sobą żadnych kosztów ze strony uczestników. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie będą więc miały sfinansowany przejazd do Irlandii, wyżywienie, zakwaterowanie, udział w praktykach zawodowych w firmach irlandzkich, kurs doskonalący znajomość języka angielskiego oraz program kulturalny w postaci wycieczek. Ponadto każdy uczestnik otrzyma przed wyjazdem kieszonkowe. Przewidywany termin wyjazdu to 12 styczeń do 8 lutego 2020.

W toku postępowania rekrutacyjnego wyłonionych zostanie łącznie 25 uczniów, spośród tych, którzy nie uczestniczyli dotąd w wyjazdach Erasmus+ organizowanych przez ZS Nr 3, z następującym podziałem wg. nauczanych kierunków:

– 11 z kierunku informatyk,

– 3 z kierunku technik pojazdów samochodowych,

– 5 z kierunku mechanik obróbki skrawaniem,

– 2 z kierunku elektryk,

– 4 z kierunku mechatronik.

Rekrutacja odbywać się będzie na podstawie zgłoszeń zawierających następujące dane:

– średnia ocen z przedmiotów w kształceniu zawodowym teoretycznym oraz praktycznym na koniec klasy drugiej w roku szkolnym 2018/2019,

– średnia ocen z języka angielskiego i języka angielskiego zawodowego (jeśli dotyczy) na koniec klasy drugiej w roku szkolnym 2018/2019,

– ocena z zachowania na koniec klasy drugiej w roku szkolnym 2018/2019,

– informacja o udziale w olimpiadach i konkursach przedmiotowych na poziomie wojewódzkim i ogólnopolskim

– oświadczenie o przedziale średnich miesięcznych dochódów netto na jedną osobę w rodzinie za okres od 1 czerwca do 31 sierpnia 2019.

Formularz zgłoszenia, wykaz przedmiotów w kształceniu zawodowym teoretycznym oraz praktycznym oraz regulamin rekrutacji są do pobrania na stronie projektu.

Wypełnione formularze z własnoręcznym podpisem, podpisem rodzica lub obojga rodziców (w przypadku, gdy kandydat nie ma ukończonych 18 lat) oraz podpisem wychowawcy proszę składać w nieprzekraczalnym terminie 15 października 2019 u p. Mariusza Bonk lub w Sekretariacie.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *